Επικοινωνία

Η απάντηση είναι απλή: δεν θα τα αποφύγετε. Όλοι κάνουν λάθη είτε στην προσωπική τους ζωή, είτε στην εργασία τους είτε στην οικογένειά τους. Από φιλοσοφική σκοπιά, το σφάλμα ενυπάρχει στην ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Πρόκειται για μια αναπόφευκτη κατάσταση, στην οποία είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι, υπό μια έννοια, και δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Ωστόσο, […]

Επικοινωνείστε μαζί μας για να κάνετε την πρώτη σας συνεδρία ή να συνεχίσετε τη διαδικασία θεραπείας, αυτογνωσίας και ανάπτυξης του εαυτού σας.Είναι γεγονός ότι οι γνώσεις των παλαιότερων αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη της ζωής των νεώτερων γενεών. Η ιστορία προχωράει με αυτή την προοπτική. Ωστόσο, δεν αποτελεί την μόνη διέξοδο. Οι ανάγκες της […]