Επικοινωνία
Επικοινωνείστε μαζί μας για να κάνετε την πρώτη σας συνεδρία ή να συνεχίσετε τη διαδικασία θεραπείας, αυτογνωσίας και ανάπτυξης του εαυτού σας.Είναι γεγονός ότι οι γνώσεις των παλαιότερων αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη της ζωής των νεώτερων γενεών. Η ιστορία προχωράει με αυτή την προοπτική. Ωστόσο, δεν αποτελεί την μόνη διέξοδο. Οι ανάγκες της κάθε εποχής είναι διαφορετικές και ως τέτοιες χρειάζεται να αντιμετωπίζονται. Αυτή η παραδοχή, ουσιαστικά, σημαίνει ότι η κάθε περίσταση λαμβάνεται ως ξεχωριστή και αντιμετωπίζεται με τις συνθήκες που ισχύουν στο παρόν και όχι με τρόπους που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιστάσεις. Με άλλα λόγια, ο γονέας χρειάζεται να γνωρίζει να αναλύει τη κάθε περίσταση και να μπορεί να επινοήσει τρόπους αντιμετώπισης, κατάλληλους για τη συνθήκη, αλλά και τον χαρακτήρα του παιδιού του. Στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντική η συμβολή ενός ειδικού σε θέματα ψυχικής υγείας, ο οποίος θα συνδιαμορφώσει μαζί με τον γονέα το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα ασκήσει τη διαπαιδαγώγηση στην οικογένεια. Ο ειδικός λειτουργεί ως «τρίτο μάτι», ως ένα «ευήκοον ους», αντικειμενικό και αμερόληπτο, φιλτράροντας τις πληροφορίες και αντανακλώντας επεξεργασμένες έννοιες και καταστάσεις που προκύπτουν καθημερινά και δημιουργούν δύσκολες συνθήκες μέσα στο σπίτι. Υπό αυτή την έννοια, ανάγκη για Συμβουλευτική Γονέων έχουν όλοι οι ενήλικοι, οι οποίοι σχεδιάζουν ή έχουν ήδη γίνει γονείς.

Comments are closed.