Επικοινωνία
Η απάντηση είναι απλή: δεν θα τα αποφύγετε. Όλοι κάνουν λάθη είτε στην προσωπική τους ζωή, είτε στην εργασία τους είτε στην οικογένειά τους. Από φιλοσοφική σκοπιά, το σφάλμα ενυπάρχει στην ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Πρόκειται για μια αναπόφευκτη κατάσταση, στην οποία είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι, υπό μια έννοια, και δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το ζητούμενο…Πολύ απλά, δεν υπάρχουν «τέλειοι» γονείς και όταν αυτό λέγεται είναι ήδη προβληματικό ως δήλωση. Υπάρχουν, όπως πολύ εύστοχα έχει αναφέρει ο Winnicott, «αρκετά καλοί» γονείς, έτοιμοι να αναγνωρίσουν τα σφάλμα και να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που εμφανίζονται κάθε φορά σε κάθε περίσταση.

Η ανάγκη να είμαστε αλάνθαστοι πηγάζει από την ανάγκη του ανθρώπου να διαθέτει τον πλήρη έλεγχο στον εαυτό του και στο περιβάλλον γύρω του. Η αίσθηση του απόλυτου ελέγχου δημιουργεί με την σειρά της μια αίσθηση ασφάλειας. Η ασφάλεια αποτελεί μια από τις βασικές ανάγκες στην «πυραμίδα» του Maslow. Η αίσθηση ότι κανείς είναι ασφαλής μειώνει την ένταση που αναπτύσσεται μέσα μας και εκδηλώνεται με άγχος.

Οπότε απώλεια ελέγχου=>ανασφάλεια=>άγχος / έλεγχος=>ασφάλεια=>ηρεμία

Τι συμβαίνει, όμως, όταν δεν μπορώ εκ των πραγμάτων να διατηρώ τον απόλυτο έλεγχο των περιστάσεων; Όταν κάνω λάθη στην ανατροφή των παιδιών μου και όταν «χάνω τα ηνία» της κατάστασης; Το άγχος αυξάνει…

Ο στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δημιουργήσει τις ενδοψυχικές εκείνες συνθήκες στους γονείς, ώστε να μπορούν αρχικά να αντέξουν την απώλεια του ελέγχου, μέσα από την διάπραξη σφαλμάτων, να αναγνωρίζουν γρήγορα τι δεν πήγε καλά στην εκάστοτε περίσταση και να φροντίζουν να επανορθώνουν το σφάλμα, φροντίζοντας ταυτόχρονα ώστε να μην το επαναλάβουν.

Comments are closed.